Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 125-129

PIOTR ARKUSZEWSKI, EWELINA GASZYŃSKA, ALEKSANDER PRZYGOŃSKI

 

WŁASNA METODA OCENY WIELKOŚCI JĘZYKA U PACJENTÓW Z PROGENIĄ

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Arkuszewski

 

Streszczenie

Wstęp: Poglądy na rolę języka w powstawaniu wad szczękowo-twarzowych i nawrotu po zabiegach zmieniały się na przestrzeni lat.

Cel pracy: Ocena klinicznej i metrycznej wielkości języka u pacjentów z progenią w odniesieniu do tych cech i wartości u osób bez zaburzeń morfologicznych w obrębie układu kostnego twarzy.

Materiał i metody: W Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej ICh UM w Łodzi przeprowadzono nieinwazyjne badania obejmujące 152 osoby. Badanych podzielono na dwie grupy: I grupę – zasadniczą z progenią i II grupę – porównawczą bez zaburzeń morfologicznych w obrębie części twarzowej czaszki.

Wyniki: Analiza statystyczna wykazała różnice istotne statystycznie pomiędzy kliniczną wielkością języka w grupie zasadniczej i w grupie kontrolnej oraz różnice pomiędzy grupą osób z progenią pod względem długości, jak i szerokości języka dużego.

Wnioski: U osób z progenią wielkość języka jest statystycznie większa niż u osób bez zaburzeń morfologicznych w zakresie układu stomatognatycznego.

H a s ł a: progenia – język – operacja ortognatyczna.
Powrót
do góry