Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 13-16

LESZEK LEWANDOWSKI

PALATO- I LINGWOGRAMY W OCENIE ZABURZEŃ ARTYKULACJI GŁOSEK PO OPERACJACH NOWOTWORÓW JĘZYKA I DNA JAMY USTNEJ

Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Leszek Lewandowski

Streszczenie

Autor przedstawił przyczyny zaburzeń artykulacji głosek po operacjach nowotworów złośliwych jamy ustnej, które dotyczą czynności samego języka po jego częściowej lub całkowitej resekcji lub następstw po resekcji żuchwy z dnem jamy ustnej, względnie czynności szczególnie wargi dolnej, która nie zamyka przestrzeni Dondersa. Zaistniałe zmiany anatomiczne powodują zmianę miejsc kontaktów narządów artykulacyjnych, co udaje się sprawdzić na podstawie badania palato- i lingwograficznego. Ograniczone czynności końca języka utrudniają wymowę szczególnie głosek I i II strefy artykulacyjnej.

H a s ł a: raki języka – częściowa resekcja języka – zaburzenia artykulacji – lingwogram – palatogram.
Powrót
do góry