Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 131-133

ALEKSANDER PRZYGOŃSKI, PIOTR ARKUSZEWSKI

 

OCENA SIŁY NACISKU JĘZYKA NA DOLNY ŁUK ZĘBOWY U CHORYCH Z PROGENIĄ

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Arkuszewski

 

Streszczenie

Wstęp: Celem badania było określenie różnicy w wielkości i sile nacisku języka u chorych z progenią i u osób bez zaburzeń morfologicznych oraz ustalenie różnicy w sile nacisku języka na dolny łuk zębowy u chorych przed i po leczeniu operacyjnym progenii.

Materiał i metody: W Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Łodzi i w Ośrodku Leczenia Zniekształceń Twarzowo-Szczękowo-Zgryzowych, w okresie od kwietnia 1991 r. do marca 1995 r., przeprowadzono nieinwazyjne badania obejmujące 152 osoby.

Wyniki: Siła nacisku języka na dolny łuk zębowy w grupie osób z progenią kształtowała się od 1,98 N do 12,26 N. Średnia wartość siły nacisku języka na dolny łuk zębowy dla całej grupy wynosiła 5,356 N. W grupie porównawczej siła ta wahała się od 2,36 N do 16,9 N, przy czym najwięcej osób wykazywało siłę od 4,02 N do 7,84 N, przy średniej wartości dla całej grupy 6,56 N.

Wnioski: Siła nacisku języka na łuk zębowy jest mniejsza u osób z progenią.

1. Po operacji progenii metodą pionowej osteotomii gałęzi żuchwy siła nacisku języka na dolny łuk zębowy nie ulega zwiększeniu, co podważać może pogląd, że język jest główną przyczyną nawrotów pooperacyjnych.

2. Nie ma jednoznacznych wskazań do rutynowego zmniejszania rozmiarów języka przed operacją progenii.

H a s ł a: siła nacisku języka – progenia – operacja ortognatyczna.
Powrót
do góry