Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 17-21

MARIA J. SIEMIŃSKA

 

NIEDOPOWIEDZIANE CIERPIENIE PACJENTÓW. PSYCHOSPOŁECZNE KONSEKWENCJE NOWOTWORU JĘZYKA

 

Samodzielna Pracownia Psychologii i Socjologii Lekarskiej Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Kierownik: dr n. hum. Maria J. Siemińska

 

Streszczenie

Opracowań na temat psychospołecznych konsekwencji choroby nowotworowej języka jest niewiele. Refleksja humanistyczna i praktyka psychoterapeutyczna rzadko podejmują próby określenia problemów tych pacjentów i sposobów psychospołecznej pomocy. W wyniku operacji chirurgicznej ograniczona zostaje możliwość mówienia, zniekształceniu ulega twarz, zaś przyszłość z powodu lęku przed śmiercią, co jest tak częste u pacjentów z chorobą nowotworową, zostaje naznaczona obrazami własnej śmierci. Cierpienie pacjentów często jest milczące i niewyrażone. Tendencja ta jest wzmocniona poprzez traumatyczne doświadczenia pacjentów we wcześniejszych etapach życia. Poszukiwanie sensu życia i znaczenia choroby wyznacza egzystencjalny wymiar cierpienia.

H a s ł a: zniekształcenia twarzy − milczące cierpienie − doświadczenia egzystencjalne.
Powrót
do góry