Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 23-30

BRONISŁAW ROCŁAWSKI

 

JĘZYK W TWORZENIU ARTYKUŁOWANEJ MOWY

Pracownia Glottodydaktyki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40, 02-235 Warszawa

Kierownik: prof. dr hab. Bronisław Rocławski

 

Streszczenie

W publikacjach uczonych związanych z naukami medycznymi zagadnienia językoznawcze często są podawane odmiennie od ustaleń przyjętych w lingwistyce. W artykule przedstawiono uwagi do podrozdziału „Język w tworzeniu artykułowanej mowy” zawartego w książce prof. Zofii Knychalskiej-Karwan zatytułowanej „Język. Fizjologia i patologia”.

H a s ł a: język – artykulacja – mowa.
Powrót
do góry