Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 31-35

ELŻBIETA PRZERWA

 

EMISJA GŁOSU A JĘZYK

Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie

al. Wyzwolenia 52, 71-586 Szczecin

Program Nauki Emisji Głosu dla Nauczycieli

Kierownik: dr n. med. Anna Józefowicz

 

Streszczenie

Funkcjonowanie języka rzadko analizuje się w relacji z emisją głosu. Właściwa praca języka wspiera, w różnej mierze, kolejne etapy emisji głosu: oddech, fonację, artykulację i rezonans. Zaburzenia motoryki języka na każdym z etapów powodują różnego stopnia, charakteru i nasilenia, trudności emisyjne, a w konsekwencji mogą prowadzić do chorób narządu głosu.

Zwrócenie uwagi w nauce emisji głosu na funkcjonowanie języka i jego udział w tworzeniu głosu usprawni proces szkolenia i rehabilitacji.

H a s ł a: język − emisja głosu jako proces − nauczanie emisji i rehabilitacja głosu.
Powrót
do góry