Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 5

PRZEDMOWA

Szanowni Państwo

Z radością oddajemy Suplement do Roczników PAM poświęcony konferencji naukowo-dydaktycznej pt. „Język – narząd niezastąpiony?”, która odbyła się 19 września 2005 roku w Szczecinie. Zorganizowana przez zespół Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Pomorskiej Akademii Medycznej, zgromadziła wokół zapowiadanego tematu lekarzy wielu specjalności, logopedów, psychologów z polskich ośrodków akademickich i terapeutów niezwiązanych ze środowiskiem akademickim.

Wykłady, które wypełniły pierwszą część konferencji, traktowały o znaczeniu języka w życiu płodowym i po urodzeniu w procesie połykania, oddychania i mowy, o jego roli w kształtowaniu układu stomatognatycznego, w formowaniu modelu połykania i wzorca artykulacji mowy, o diagnostyce morfologicznej schorzeń języka i zaburzeniach funkcji języka po operacjach w jamie ustnej i w gardle. Przedstawione metody odtwarzania wyciętego języka, aktualnie i w przyszłości, ukazały możliwości stworzenia struktury anatomicznej, ale nie zapewniały szybkiego powrotu funkcji. Ostatni wykład uświadomił uczestnikom ciężar przekazywanej choremu wiadomości o poważnej chorobie, która spowodowała konieczność wycięcia języka, przybliżył psychofizyczne reakcje chorego, którego trzeba okaleczyć, by ratować jego życie.

W drugiej, roboczej, części konferencji zostały przedstawione wyniki badań nieprawidłowej funkcji języka i jej następstwa w postaci zaburzeń drożności górnych dróg oddechowych, połykania, emisji głosu, artykulacji mowy. Ta część konferencji, służąca wymianie poglądów, ujawniła różnice w określaniu, diagnozowaniu i leczeniu niektórych nieprawidłowości języka, zależne od prezentowanego spojrzenia zawodowego i mimo przedłużającej się dyskusji, która wyjaśniła wiele wątpliwości, niektóre kwestie pozostawiła otwarte. Pytanie zawarte w tytule konferencji „Język – narząd niezastąpiony?” zyskało twierdzącą odpowiedź.

W imieniu zespołu Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dziękuję Państwu za zaszczyt, jakim było dla nas to spotkanie, dziękuję Władzom Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za roztoczoną nad nim opiekę, dziękuję Wydawnictwu Pomorskiej Akademii Medycznej za trud włożony w przygotowanie tego opracowania.

dr hab. n. med. Ludmiła Halczy-Kowalik

Powrót
do góry