Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 61-63

LESZEK LEWANDOWSKI, KRZYSZTOF OSMOLA, JULIUSZ GRODZKI

 

DYSKINEZY JĘZYKA I INNYCH STRUKTUR TWARZY

Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Leszek Lewandowski

 

Streszczenie

Wstęp: Dyskinezy są to utrwalone zaburzenia polegające na przymusowych ruchach języka i warg z grymasami twarzy. Mogą dotyczyć również innych części ciała.

Cel: Celem było przedstawienie przyczyn występowania dyskinez, chorób manifestujących się ruchami mimowolnymi oraz możliwościami ich leczenia.

Omówienie: Podano kilka zespołów chorobowych, w których występują dyskinezy różnych części ciała, w tym choroba Huntingtona, Parkinsona, Downa, Jouberta, arterioskleroza, mózgowe porażenie dziecięce, tężec i inne.

H a s ł a: dyskinezy twarzy i języka – ostra i późna dyskineza – przyczyny – leczenie.
Powrót
do góry