Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 7-11

ELŻBIETA RONIN-WALKNOWSKA, MONIKA SAMBORSKA, TOMASZ PŁONKA

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI JĘZYKA U PŁODU I NOWORODKA

Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Ronin-Walknowska

 

Streszczenie

Praca stanowi przegląd piśmiennictwa dotyczącego rozwoju języka i jego funkcji w życiu płodowym. Obserwacje zachowań płodu, a zwłaszcza funkcji poszczególnych struktur anatomicznych twarzoczaszki i szyi są bardzo trudne. Stały się one możliwe dopiero po wprowadzeniu badań ultrasonograficznych z opcją badania przepływów (color Doppler i power Doppler) oraz obrazowania 3D i 4D. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących pomiarów języka – jego obwodu, długości, powierzchni u płodów zdrowych, a także u płodów z nieprawidłowościami chromosomalnymi. Zgodnie z podanym piśmiennictwem wady języka mogą występować jako izolowane nieprawidłowości wrodzone, a także w różnych zespołach genetycznych. Rozpoznanie nieprawidłowości języka u płodu w badaniu ultrasonograficznym ukierunkowuje lekarza, który skieruje pacjentkę na dokładniejsze badanie ultrasonograficzne; niektórzy badacze podkreślają, że należy wykonać badanie kariotypu płodu.

W niniejszej pracy przytoczono także publikacje dotyczące obserwacji funkcji języka, takich jak wysuwanie języka i lizanie, miseczkowanie, ssanie, ziewanie i połykanie z określeniem czasu ich pojawiania się podczas ciąży oraz podkreśleniem narastania złożoności poszczególnych ruchów, które wykonuje płód. Poszczególne czynności były obserwowane przez różnych badaczy u zdrowych płodów oraz u tych, u których wystąpiły obciążenia podczas życia wewnątrzmacicznego takie jak: immunizacja w zakresie czynnika Rh czy wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu. Zwrócono także uwagę na możliwość wystąpienia u płodu guzów języka i dna jamy ustnej. Rozpoznanie prenatalne zmian guzowatych okolicy ustno-gardłowej ma wpływ na dalsze postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu oraz w okresie noworodkowym.

H a s ł a: język – płód – noworodek – połykanie – ultrasonografia.
Powrót
do góry