Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 79-90

LUDMIŁA HALCZY-KOWALIK, ROŚCISŁAW WYSOCKI*, VIOLETTA POSIO*

 

OPÓŹNIENIE INICJACJI GARDŁOWEJ FAZY POŁYKANIA A PRZEBIEG AKTU POŁYKANIA U CHORYCH PO CZĘŚCIOWYM LUB CAŁKOWITYM WYCIĘCIU JĘZYKA Z POWODU NOWOTWORU

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Pooperacyjnej Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Ludmiła Halczy-Kowalik

* Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Anna Walecka

 

Streszczenie

Wstęp: Koordynacja oddychania i połykania jest niezbędna do bezpiecznego, bez zagrożenia aspiracją, przemieszczenia kęsa pokarmowego z jamy ustnej do gardła. Zaburzenia stwierdzane podczas fazy gardłowej połykania, występujące po wycięciu nowotworu jamy ustnej, są związane ze zmniejszeniem masy języka, z ograniczeniem wrażliwości smakowej i wydolności stereognostycznej.

Celem pracy jest ocena wpływu wycięcia tkanek jamy ustnej z powodu nowotworu na przebieg gardłowej fazy połykania.

Materiał i metody: Wideoradiologiczne badanie aktu połykania wg W.J. Doddsa przeprowadzono u 95 chorych po wycięciu nowotworu jamy ustnej z zaburzeniami połykania. Oceniano zagrożenie aspiracją, stopień wykonania i czas trwania czynności tworzących ustną i gardłową fazę połykania.

Wyniki: Ograniczenie ruchomości języka, brak zwarcia podniebienno-gardłowego i gardłowo-językowego, a także upośledzenie lub brak gromadzenia kęsa pokarmowego towarzyszyły opóźnieniu inicjacji gardłowej fazy połykania. Opóźnienie to korelowało z momentem zamknięcia i otwarcia krtani, otwarcia i zamknięcia wejścia do przełyku, początkiem opróżniania gardła. Korelacje z czasem trwania tych czynności nie były statystycznie istotne. Zaleganie w jamie ustnej i w gardle dolnym, dodatkowe połknięcia podczas jednego bezdechu, zaciek śród- i popołknięciowy do przedsionka krtani korelowały z opóźnieniem inicjacji fazy gardłowej. Stwierdzony, istotny statystycznie, wpływ opóźnienia inicjacji fazy gardłowej na obniżenie wydolności połykania po wycięciu nowotworu jamy ustnej ujawnia udział funkcji czuciowo-ruchowych jamy ustnej w niezależnych od woli czynnościach gardłowej fazy połykania. Istnienie tej zależności określa możliwości i granice reedukacji połykania, wskazuje sposoby poprawienia wydolności połykania.

H a s ł a: rak jamy ustnej – zaburzenia połykania – czucie w jamie ustnej.
Powrót
do góry