Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 91-96

VIOLETTA POSIO, LUDMIŁA HALCZY-KOWALIK*, ANNA WALECKA

 

OCENA ZABURZEŃ USTNEJ I GARDŁOWEJ FAZY POŁYKANIA PO WYCIĘCIU JĘZYKA Z POWODU NOWOTWORU

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Anna Walecka

* Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Pooperacyjnej Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Ludmiła Halczy-Kowalik

 

Streszczenie

Wstęp: Wycięcie języka powstałe w wyniku chirurgicznego leczenia nowotworu złośliwego jest poważnym okaleczeniem i prowadzi do zaburzeń połykania.

Cel: Ocena zależności pomiędzy zakresem wycięcia języka a nasileniem zaburzeń połykania, ocena wydolności połykania i jego zależności od poszczególnych składowych fazy ustnej i gardłowej.

Materiał i metody: Materiał stanowiło 62 pacjentów (16 kobiet i 46 mężczyzn) w wieku 20–73 lata, u których badano wideorentgenograficznie połykania w czasie 2 tyg.–3 mies. od zabiegu operacyjnego. Analizowano stopień wykonania poszczególnych czynności składających się na ustną i gardłową fazę połykania, czas trwania poszczególnych czynności oraz wydolność połykania w oparciu o zmodyfikowana metodę W.J. Doddsa.

Wyniki: Spośród zaburzeń fazy ustnej najczęściej występowało upośledzenie ruchomości języka oraz brak czynnego transportu ustnego. Wśród zaburzeń czynności fazy gardłowej dominował brak zwarcia językowo-gardłowego oraz nieprawidłowe zabezpieczenie dróg oddechowych. Wydolność połykania najsilniej zależna była od prawidłowego zabezpieczenia dróg oddechowych.

Wnioski: Zaburzenia ustnej fazy są wynikiem usunięcia struktur anatomicznych, zaburzenia fazy gardłowej są wynikiem opóźnienia inicjacji fazy gardłowej i braku koordynacji tworzących ją czynności, badanie wideorentgenograficzne jest podstawową metodą dla oceny zaburzeń ustnej i gardłowej fazy połykania.

H a s ł a: wideorentgenografia – połykanie – wycięcie języka.
Powrót
do góry