Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 109-111

IZABELA MUSZYŃSKA-LACHOTA, DAMIAN CZEPITA*, VIOLETTA ŁUCZYŃSKA**, PRZEMYSŁAW WYSIECKI

PREVALENCE OF REFRACTIVE ERRORS IN 7 AND 8 YEAR-OLD CHILDREN IN THE PROVINCE OF WESTERN POMERANIA

Zakład Higieny i Epidemiologii PAM
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. prof. PAM Alicja Walczak
* Katedra i Klinika Okulistyki z Zakładem Patofizjologii Narządu Wzroku PAM
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz
** Zakład Propedeutyki Nauk Pielęgniarskich PAM
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. Elżbieta Grochans

Summary
Purpose: To determine the prevalence of refractive errors in 7 and 8 year-old schoolchildren in the province of Western Pomerania.
Material and methods: 140 pupils of elementary schools were examined. Measurements of visual acuity and retinoscopy after cycloplegia were carried out.
Results: Prevalence of hyperopia, myopia, and astigmatism was 76.1%, 3.3% and 5.1%, respectively. No statistically significant differences between 7 and 8 year-old children were found.
Conclusions:
1. There is a relatively high prevalence of refractive errors, with hyperopia prevailing, among 7 and 8 year-old schoolchildren.
2. Myopia in young children is a cause for concern an further studies.
3. High prevalence of refractive errors in children calls for systematic examination and focused interviewing by medical professionals of the school health care system.

K e y w o r d s: refractive error – schoolchildren. 

Powrót
do góry