Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 71-73

WIESŁAW KALUPA, LESZEK RĘBAŁA*

PROBLEM BASED LEARNING IN PUBLIC HEALT

Zakład Zdrowia Publicznego Katedry Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Kierownik: dr n. med. Tomasz Maksymiuk
* Zakład Edukacji Medycznej Katedry Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Kierownik: dr hab. n. med. Maciej Wilczak

Summary
The article depicts selected methods of problem based learning. Medical students were asked for their opinion on the way the quality of education was evaluated. Furthermore, the educational objectives in the field of Public Health were analysed. The results point to the possibilities of applying these methods in teaching of Public Health in the Poznan University of Medical Sciences.

K e y w o r d s: problem based learning – educational objectives – public health.

Powrót
do góry