Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 57-63

IGOR DZIDZIUL, DARIUSZ CHLUBEK

DEMINERALIZATION AND REMINERALIZATION PROCESSES IN ENAMEL

Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

Summary
This paper reviews the literature on demineralization and remineralization processes in enamel. The role of fluorides in caries prevention is discussed.

K e y w o r d s: enamel – demineralization – remineralization – fluoride – caries.

Powrót
do góry