Menu boczne

Treść strony

Spis treści Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA – Alicja Walczak

PRACE ORYGINALNE

 1. Alicja Walczak
  Problemy higieny i epidemiologii, także molekularnej
 2. Leszek Bartkowiak
  Aptekarstwo w poglądach absolwentów medycyny Poznańskiej Akademii Medycznej
 3. Andrzej Boczkowski
  Monitorowanie i ocena skuteczności kształcenia podyplomowego w zakresie higieny pracy
 4. Marek Bryła
  Medycyna oparta na dowodach naukowych a ekonomika zdrowia – ich miejsce i rola w zdrowiu publicznym
 5. Maria R. Dziuda-Gorzkowska, Andrzej Grzybowski, Ewa Nowacka
  Ocena stanu zdrowia młodzieży narażonej na działanie dymu tytoniowego z wykorzystaniem kotyniny jako biomarkera narażenia
 6. Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz, Joanna Chraplewska
  Rytm życia studentów Akademii Medycznej w Poznaniu w świetle norm higienicznych
 7. Agnieszka Grzybek, Urszula Targosz, Lucyna Pachocka, Longina Kłosiewicz-Latoszek
  Spożycie wybranych witamin i składników mineralnych przez pacjentów z hiperlipidemią
 8. Jadwiga R. Helbin
  Możliwość oczyszczania środowiska naturalnego z wybranych związków organicznych z wykorzystaniem modyfikowanych skał smektytowych Polski
 9. Tadeusz Jędrzejczyk, Marzena Zarzeczna-Baran
  Programy profilaktyki i promocji zdrowia prezentowane w serwisach internetowych kas chorych
 10. Barbara Jędrzejewska, Paweł Kalinowski, Agnieszka Stachowicz
  Wiedza o zachowaniach prozdrowotnych młodzieży wybranych szkół Lubelszczyzny
 11. Wiesław Kalupa, Leszek Rębała
  Nauczanie problemowe w zdrowiu publicznym
 12. Emilia Kolarzyk, Małgorzata Jaglarz, Jagoda Jaworska-Szyc
  Problemy interpersonalne w świadomości licealistów i studentów
 13. Emilia Kolarzyk, Jacek Kwiatkowski, Jagoda Jaworska-Szyc
  Obraz siebie – w ocenie krakowskich uczniów i studentów
 14. Małgorzata Krzywińska-Wiewiorowska, Barbara Stawińska-Witoszyńska, Alicja Krzyżaniak
  Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych na terenie Wielkopolski w latach 1988–2000
 15. Alicja Krzyżaniak
  Epidemiologia antropologiczna na przykładzie oceny trendu zmian ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży
 16. Tomasz Maksymiuk, Izabella Kara, Agnieszka Wiesiołowska, Beata Wiśniewska-Spychała
  Przyczyny przyjęć do szpitala wśród osób czterdziestoletnich
 17. Irena Maniecka-Bryła, Marek Bryła, Włodzimierz Stelmach
  Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób układu krążenia w województwie łódzkim jako uzasadnienie dla realizacji programów profilaktycznych
 18. Ludmiła Marcinowicz
  Udział lekarzy rodzinnych w promowaniu zdrowia wśród podopiecznych
 19. Izabela Muszyńska-Lachota, Damian Czepita, Violetta Łuczyńska, Przemysław Wysiecki
  Częstość występowania wad wzroku wśród dzieci 7- i 8-letnich z województwa zachodniopomorskiego
 20. Barbara Nieradko-Iwanicka
  Otyłość jako choroba cywilizacyjna – propozycja uczenia inaczej
 21. Lucyna M. Pachocka, Barbara Bułhak-Jachymczyk, Longina Kłosiewicz-Latoszek, Irena Stolarska, Agnieszka Grzybek, Urszula Targosz
  Spożycie witamin antyoksydacyjnych oraz ich stężenie w surowicy pacjentów z hiperlipidemią mieszaną
 22. Dariusz Stopczyk, Witold Gnitecki, Andrzej Buczyński, Wojciech Kowalski, Maria Buczyńska, Adam Kroc
  Zmiany aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) w krwinkach płytkowych poddanych działaniu promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości – badania in vitro
 23. Dorota Strecker
  Zawartość miedzi w organizmie chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 24. Wojciech M. Szot, Artur R. Potocki
  Alergeny środowiska domowego
 25. Mirosław Tyrpień, Henryk Jaskólecki, Marek L. Grabowski, Zygmunt Stęplewski, Jadwiga Jaskólecka, Aleksandra Karch
  Ocena wiedzy studentów medycyny na temat roli i funkcjonowania kas chorych w systemie ochrony zdrowia w Polsce
 26. Hanna Żyniewicz, Jerzy T. Marcinkowski
  Wypadki i urazy u dzieci i młodzieży w świetle materiałów Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu
Powrót
do góry