Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005, 51, Suppl 1, 147-150

HANNA ŻYNIEWICZ, JERZY T. MARCINKOWSKI

WYPADKI I URAZY U DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚWIETLE MATERIAŁÓW POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU

Katedra Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
ul. Rokietnicka 5c, 60-806 Poznań
Kierownik: dr hab. n. med. prof. AM Jerzy T. Marcinkowski

Streszczenie
W pracy dokonano analizy kart wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego w celu określenia: jakiego rodzaju wypadkom ulegają dzieci i młodzież, jakie są przyczyny i okoliczności ich powstawania, a także nakreślenia kierunków działań prewencyjnych.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono w 2001 roku 1347 urazów u dzieci i młodzieży. Częściej urazom ulegają chłopcy (60%), aniżeli dziewczęta (40%). Liczba urazów wzrasta wraz z wiekiem dzieci. Najwięcej urazów zanotowano u młodzieży w wieku 17–18 lat. Najczęstszymi są urazy głowy, które stanowią 39,4% ogólnej liczby urazów. Urazy przede wszystkim powstają na skutek: upadków (28%), wypadków komunikacyjnych (16%), potrącenia przez samochód (14%). Najwięcej urazów powstaje w domu i w jego najbliższym otoczeniu (38%).

H a s ł a: wypadki – urazy – dzieci – młodzież.

Powrót
do góry