Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 105-108

LUDMIŁA MARCINOWICZ

UDZIAŁ LEKARZY RODZINNYCH W PROMOWANIU ZDROWIA WŚRÓD PODOPIECZNYCH

Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Akademii Medycznej
ul. Mieszka I 4 B, 15-054 Białystok
Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Borzuchowska

Streszczenie
Promocja zdrowia jest jednym z głównych zadań lekarza rodzinnego. Udział lekarzy w promocji zdrowia polega m.in. na dostarczaniu pacjentom informacji o zachowaniach prozdrowotnych i szkodzących zdrowiu. Jak często lekarze rodzinni podejmują działania na rzecz promocji zdrowia wśród swoich podopiecznych oraz ustalenie ewentualnej różnicy w działaniach lekarzy rodzinnych na rzecz promocji zdrowia w publicznym i niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej – to cele niniejszej pracy. Badania przeprowadzono wśród podopiecznych dwóch placówek podstawowej opieki zdrowotnej, niepublicznej i publicznej, na terenie Białegostoku. Spośród wszystkich podopiecznych lekarzy rodzinnych w wieku 18 lat i powyżej wylosowano 1000 osób (po 500 z każdej placówki). Wykorzystano technikę ankiety pocztowej. Uzyskano 579 ankiet zwrotnych, z czego 560 wykorzystano do analizy. Przeanalizowano sytuacje, z jakimi spotykali się pacjenci podczas wizyty u lekarza rodzinnego. W odpowiedzi na pytanie, czy podczas wizyty lekarz rodzinny rozmawiał na temat palenia tytoniu, sposobu odżywiania się, aktywności ruchowej, szkodliwości nadużywania alkoholu oraz sposobu radzenia sobie ze stresem, pacjenci deklarowali występowanie opisanych sytuacji „zawsze”, „często”, „rzadko” i „nigdy”. Lekarze rodzinni najczęściej podejmowali rozmowę ze swoimi podopiecznymi na temat odżywiania się i aktywności fizycznej, najrzadziej na temat picia alkoholu i palenia tytoniu. Nie ustalono istotnej różnicy w częstości dostarczania pacjentom informacji na temat zachowań prozdrowotnych pomiędzy lekarzami rodzinnymi w publicznym i niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

H a s ł a: promocja zdrowia – lekarz rodzinny.

Powrót
do góry