Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 109-111

IZABELA MUSZYŃSKA-LACHOTA, DAMIAN CZEPITA*, VIOLETTA ŁUCZYŃSKA**, PRZEMYSŁAW WYSIECKI

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD WZROKU WŚRÓD DZIECI 7- I 8-LETNICH Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Zakład Higieny i Epidemiologii PAM
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. prof. PAM Alicja Walczak
* Katedra i Klinika Okulistyki z Zakładem Patofizjologii Narządu Wzroku PAM
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz
** Zakład Propedeutyki Nauk Pielęgniarskich PAM
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. Elżbieta Grochans

Streszczenie
Celem pracy była ocena częstości występowania wad wzroku u uczniów klas I i II szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Badaniami objęto 140 dzieci. Badano ostrość wzroku oraz oznaczono wadę wzroku metodą skiaskopii. Uzyskano następujące wyniki: częstość występowania nadwzroczności wynosiła 76,1%; 95% CI: 70,7−80,7%, krótkowzroczności 3,3%; 95% CI: 1,7−6,1%, niezborności 5,1%; 95% CI: 3,0−8,3%.
Wnioski:
1. Wśród badanych uczniów woj. zachodniopomorskiego w wieku 7 i 8 lat stwierdzono częste występowanie wad refrakcji. Najczęstszą wadą była nadwzroczność.
2. Stwierdzono dość znaczną częstość występowania krótkowzroczności w tak wczesnym wieku.
3. Częste występowanie wad refrakcji wymaga prowadzenia systematycznej kontroli ostrości wzroku oraz zbierania ukierunkowanego wywiadu, przede wszystkim w ramach systemu medycyny szkolnej.

H a s ł a: wady refrakcji – uczniowie.

Powrót
do góry