Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 113-117

BARBARA NIERADKO-IWANICKA

OTYŁOŚĆ JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA - PROPOZYCJA UCZENIA INACZEJ

Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego
ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin
Kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Borzęcki

Streszczenie
Metody aktywizujące znajdują zastosowanie w szkolnictwie wyższym. W niniejszej pracy zaproponowano sposób przeprowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami kierunków medycznych na temat otyłości jako choroby cywilizacyjnej. Zastosowano metodę burzy mózgów, dyskusję śnieżnej kuli, uważnego czytania tekstu medycznego, zadania opartego na faktach medycznych oraz zajęcia praktyczne polegające na wyznaczaniu BMI i WHR. Zaproponowano zadania polegające na analizie danych z historii chorób pacjentów w celu interpretacji czynników ryzyka choroby niedokrwiennej i zespołu polimetabolicznego X. Przedstawiono także metody leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego otyłości i towarzyszących jej zaburzeń.

H a s ł a: otyłość – wskaźnik masy ciała (BMI) – wskaźnik talia–biodra (WHR) – zespół polimetaboliczny X – metody aktywizujące – metodyka.

Powrót
do góry