Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 119-123

LUCYNA M. PACHOCKA, BARBARA BUŁHAK-JACHYMCZYK, LONGINA KŁOSIEWICZ-LATOSZEK, IRENA STOLARSKA, AGNIESZKA GRZYBEK, URSZULA TARGOSZ

SPOŻYCIE WITAMIN ANTYOKSYDACYJNYCH ORAZ ICH STĘŻENIE W SUROWICY PACJENTÓW Z HIPERLIPIDEMIĄ MIESZANĄ

Poradnia Chorób Metabolicznych Instytutu Żywności i Żywienia
ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa
Kierownik: doc. dr hab. Longina Kłosiewicz-Latoszek

Streszczenie
Nieprawidłowe żywienie może prowadzić do niedoborów i dysproporcji składników układu antyoksydacyjnego, zaburzeń w funkcjach enzymów antyoksydacyjnych, a także do wzrostu ilości reaktywnych form tlenu i wolnych rodników. Powstające w organizmie wolne rodniki, nadtlenki lipidowe oraz zmodyfikowane LDL, uznane są za czynniki powodujące uszkodzenia śródbłonka naczyniowego. To z kolei sprzyja m.in. tworzeniu ogniska ateromatycznego w ścianie tętnicy i rozwijającej się na tym tle choroby niedokrwiennej serca z jej powikłaniami, tj. zawałem mięśnia sercowego i udarem mózgu. Efektem tych zmian może być także zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów.
Celem pracy jest ocena spożycia witamin A, E, C i ich stężenia w surowicy pacjentów z hiperlipidemią mieszaną oraz ocena zależności pomiędzy spożyciem a stężeniem tych witamin.
Badaniami objęto 38 pacjentów w wieku 20–60 lat. Oznaczenia stężenia lipidów wykonano metodami enzymatycznymi. Informacje o sposobie żywienia dokonano metodą wywiadu z 24 godzin z dnia o typowym spożyciu. Oznaczenia stężenia witamin w surowicy wykonano metodą HPLC.
Średnie dobowe spożycie energii w grupie mężczyzn wyniosło 2262 kcal/osobę, witaminy A 885,1 µg/osobę (równoważnika retinolu), witaminy E 8,6 mg/osobę (równoważnika tokoferolu), witaminy C 66,3 mg/osobę (kwasu askorbinowego). W grupie kobiet odpowiednio: 2112 kcal/osobę, 580,1 µg/osobę, 7,8 mg/osobę, 131,1 mg/osobę. U około 50% badanych średnie spożycie witamin było poniżej poziomu bezpiecznego. U jednego mężczyzny wystąpiło niedoborowe stężenie kwasu askorbinowego oraz α-tokoferolu. U żadnego z badanych pacjentów nie stwierdzono niedoboru stężenia witaminy A. Nie stwierdzono korelacji między spożyciem witamin antyoksydacyjnych a ich stężeniem w surowicy. Wykazano odwrotną zależność pomiędzy spożyciem witamin a stężeniem lipidów w surowicy.
Spożycie witamin antyoksydacyjnych przez pacjentów z hiperlipidemią mieszaną różni się od zalecanych norm. Sposób żywienia może wpływać na stężenie lipidów oraz stężenie witamin w surowicy.

H a s ł a: witaminy antyoksydacyjne – dzienna racja pokarmowa – hiperlipidemia mieszana. 

Powrót
do góry