Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 125-128

DARIUSZ STOPCZYK, WITOLD GNITECKI, ANDRZEJ BUCZYŃSKI, WOJCIECH KOWALSKI, MARIA BUCZYŃSKA, ADAM KROC

ZMIANY AKTYWNOŚCI DYSMUTAZY PONADTLENKOWEJ (SOD-1) W KRWINKACH PŁYTKOWYCH PODDANYCH DZIAŁANIU PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI - BADANIA IN VITRO

Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Promocji Zdrowia Wojskowej Akademii Medycznej
ul. Żeligowskiego 7/9, 90-643 Łódź
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas

Streszczenie
Z powodu wzrostu poziomu industrializacji i coraz powszechniejszego użytkowania urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne pojawił się problem narażenia organizmu człowieka na niekorzystne, a nawet szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych. Niejednoznaczne lub wręcz sprzeczne doniesienia naukowe na ten temat były powodem podjęcia badań własnych. 1 cm3 zawiesiny krwinek płytkowych o stężeniu 2 x 109/cm3 umieszczono w łaźni wodnej ze stałą temperaturą 35°C. Następnie poddawano działaniu pola elektromagnetycznego o stałej częstotliwości 900 MHz przez okres 1, 3, 5 i 7 minut. Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) oznaczono na spektrofotometrze przy użyciu testów enzymatycznych.
Po ekspozycji krwinek płytkowych na promieniowanie mikrofalowe aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w porównaniu do próby kontrolnej po 1 minucie zmalała istotnie o 18,90%; po 3 minutach istotnie wzrosła o 29,80%, a po 5 i 7 minutach ponownie zmalała istotnie odpowiednio o 13,82% i 25,59%.
Ekspozycja płytek krwi na promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości wywołuje znaczne zmiany w aktywności dysmutazy ponadtlenkowej. Po początkowym spadku aktywności SOD-1 następuje kompensacyjny jej wzrost, który w wyniku długo trwającej ekspozycji na pole EM stopniowo maleje, odpowiednio do czasu ekspozycji.
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że stres oksydacyjny, powstający przy narażeniu na mikrofale, może być przyczyną zmian w czynności enzymów antyoksydacyjnych różnych komórek i tkanek organizmu poddanych jego wpływowi.

H a s ł a: pole elektromagnetyczne – krwinka płytkowa – wolne rodniki tlenu – dysmutaza ponadtlenkowa.

Powrót
do góry