Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 135-139

WOJCIECH M. SZOT, ARTUR R. POTOCKI

ALERGENY ŚRODOWISKA DOMOWEGO

Zakład Higieny i Ekologii CM UJ
ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
Kierownik: dr hab. n. med. Emilia Kolarzyk

Streszczenie
Narażenie na substancje będące potencjalnymi alergenami jest coraz większe w naszej populacji. Związane to jest z jednej strony ze środowiskiem pracy i narażeniem zawodowym, z drugiej zaś z używaniem tych substancji w naszym domach. Ponadto należy też pamiętać o wielu czynnikach biologicznych, jak na przykład niektóre gatunki grzybów pleśniowych, roztocza czy też stawonogi, które również w istotny sposób przyczyniają się do obserwowanej obecnie prawdziwej „eksplozji” nowych wystąpień alergii. Dodatkowy wpływ na wystąpienie reakcji nadwrażliwości mają warunki środowiskowe, a przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza. Celem niniejszej pracy było podsumowanie najczęstszych z czynników wywołujących alergie z którym spotykamy się w naszym środowisku domowym.

H a s ł a: alergeny – środowisko wewnątrzdomowe. 

Powrót
do góry