Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 141-145

MIROSŁAW TYRPIEŃ, HENRYK JASKÓLECKI, MAREK L. GRABOWSKI*, ZYGMUNT STĘPLEWSKI, JADWIGA JASKÓLECKA**, ALEKSANDRA KARCH***

OCENA WIEDZY STUDENTÓW MEDYCYNY NA TEMAT ROLI I FUNKCJONOWANIA KAS CHORYCH W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Jardona 19, 41-808 Zabrze
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Stęplewski
* Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Długa 38/40, 00-283 Warszawa
Główny Inspektor Sanitarny: dr n. med. Andrzej Trybusz
** Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
ul. Nickla 19, 41-908 Bytom
Dyrektor: mgr inż. Maria Gabin-Kwiecień
*** Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej
ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
Kierownik: dr hab. n. med. Witold Lukas

Streszczenie
Celem pracy było sprawdzenie i porównanie aktualnego stanu wiedzy studentów o roli kas chorych w systemie opieki zdrowotnej oraz prawach pacjenta w aspekcie wykonywanego w przyszłości zawodu lekarza, dentysty, menedżera ochrony zdrowia, ratownika medycznego.
Badania przeprowadzono za pomocą anonimowej ankiety. Przyjęto jednolitą metodę „oceniania” zgodnie z założeniami pomiaru dydaktycznego.
Obliczono: rozstęp, modalną, medianę, średnią arytmetyczną, wariancję, odchylenie standardowe, łatwość zadania, trudność zadania, frakcję opuszczeń, moc różnicującą zadanie, współczynnik rzetelności testu, wykorzystując własną modyfikację programu Excel. Nie wykazano istotnych różnic w ogólnym stanie wiedzy, ale wykazano różną skalę trudności poszczególnych pytań pomiędzy grupami. Ocena działalności kas chorych w opinii respondentów jest zdecydowanie negatywna.

H a s ł a: kasy chorych – wiedza studentów.

Powrót
do góry