Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 15-20

LESZEK BARTKOWIAK

APTEKARSTWO W POGLĄDACH ABSOLWENTÓW MEDYCYNY POZNAŃSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ

Zakład Zdrowia Publicznego Katedry Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Kierownik: dr n. med. Tomasz Maksymiuk

Streszczenie
Współpraca wielu specjalności medycznych jest koniecznością. Sprawność systemów zdrowotnych wynika nie tylko ze struktury organizacyjnej, ale zależy od współdziałania wielu ogniw podstawowych, w tym też interpersonalnej współpracy różnych medycznych fachowców. Wzajemna wiedza farmaceutów i lekarzy na temat medycznych kwalifikacji i dyspozycji zawodowych może taką współpracę usprawnić. Tezą tej pracy jest założenie, że zakres wiedzy lekarzy o zawodzie aptekarskim jest mały. Grupę badaną stanowili studenci VI roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, a narzędzie – ankieta. Wnioski z badania mogą posłużyć między innymi do korekt programu nauczania w zakresie zdrowia publicznego.

H a s ł a: aptekarstwo – farmaceuci – lekarze.

Powrót
do góry