Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 21-27

ANDRZEJ BOCZKOWSKI

MONITOROWANIE I OCENA SKUTECZNOŚCI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W ZAKRESIE HIGIENY PRACY

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 90-950 Łódź
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Konrad Rydzyński

Streszczenie
W latach 1998–2001 w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi przeprowadzano badania ewaluacyjne, w ramach których słuchacze oceniali w specjalnych kwestionariuszach programy kształcenia podyplomowego, treść zajęć i wykładowców. Badaniom poddano uczestników wszystkich kursów oraz studiów podyplomowych w zakresie higieny pracy prowadzonych w tym okresie.
W wyniku analizy porównawczej zgromadzonych danych określono m.in. stopień, w jakim programy kształcenia w zakresie higieny pracy realizowane w latach 1998–2001 powodowały odczuwany przez słuchaczy przyrost kompetencji profesjonalnych; wskazano przedmioty i tematy zajęć w różnym stopniu wpływające na powiększanie wiedzy i umiejętności zawodowych słuchaczy w zakresie higieny pracy oraz określono jakość pracy osób prowadzących zajęcia.

H a s ł a: ocena skuteczności kształcenia – higiena pracy.

Powrót
do góry