Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 35-40

MARIA R. DZIUDA-GORZKOWSKA, ANDRZEJ GRZYBOWSKI, EWA NOWACKA

OCENA STANU ZDROWIA MŁODZIEŻY NARAŻONEJ NA DZIAŁANIE DYMU TYTONIOWEGO Z WYKORZYSTANIEM KOTYNINY JAKO BIOMARKERA NARAŻENIA

Katedra Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego
ul. Jaracza 63, 90-251 Łódź
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

Streszczenie
Celem badania była ocena stanu zdrowia młodzieży eksponowanej na dym tytoniowy. Badaniami ankietowymi i internistycznym objęto 202 uczniów z łódzkich szkół średnich. Narażenie na dym tytoniowy oceniono na podstawie pomiaru poziomu kotyniny w moczu metodą HPLC. Uzyskane wyniki wskazują na znaczącą czynną i bierną ekspozycję na dym tytoniowy wśród badanej młodzieży co znalazło odzwierciedlenie w poziomach kotyniny w moczu, które są u czynnych palaczy około 30–40% wyższe niż u pozostałych uczniów. Osoby czynnie palące tytoń częściej wykazywały dolegliwości ze strony układu oddechowego i neurowegetatywnego, natomiast nie zaobserwowano różnic w wynikach badań przedmiotowych i częstości korzystania z opieki medycznej pomiędzy czynnymi palaczami, a pozostałą grupą młodzieży.

H a s ł a: dym tytoniowy – młodzież – kotynina.

Powrót
do góry