Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 61-64

TADEUSZ JĘDRZEJCZYK, MARZENA ZARZECZNA-BARAN

PROGRAMY PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA PREZENTOWANE W SERWISACH INTERNETOWYCH KAS CHORYCH

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Akademii Medycznej
al. Zwycięstwa 42a, 80-210 Gdańsk
Kierownik: dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran

Streszczenie
Ocena komunikacji kas chorych w zakresie prezentowania programów profilaktyki i promocji zdrowia w serwisach internetowych. Badanie przeprowadzono na wszystkich 17 serwisach kas chorych działających w Polsce od 1999 do 2002 roku. Narzędziem badawczym był przegląd i analiza porównawcza prezentacji internetowych kas.
W 12 serwisach można było znaleźć informacje na temat programów zdrowotnych, w 4 przypadkach były to informacje wyczerpujące, a tylko jedna z kas zamieściła informację merytoryczną o celach prowadzonych programów. Kasy chorych szeroko wykorzystują internet do komunikacji z podmiotami wykonującymi kontrakty. Jest jednak duże pole do poprawy w zakresie komunikacji z pacjentami.

H a s ł a: profilaktyka – promocja zdrowia – programy zdrowotne – internet – zarządzanie programami zdrowotnymi. 

Powrót
do góry