Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 71-73

WIESŁAW KALUPA, LESZEK RĘBAŁA*

NAUCZANIE PROBLEMOWE W ZDROWIU PUBLICZNYM

Zakład Zdrowia Publicznego Katedry Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Kierownik: dr n. med. Tomasz Maksymiuk
* Zakład Edukacji Medycznej Katedry Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Kierownik: dr hab. n. med. Maciej Wilczak

Streszczenie
Problemowe metody nauczania (uczenia się) studentów są obecnie coraz powszechniej stosowane w kształceniu medycznym.
W pracy scharakteryzowano wybrane metody nauczania problemowego. Opierając się na wynikach badań opinii studentów nt. oceny jakości kształcenia oraz analizie celów kształcenia w zakresie zdrowia publicznego, wskazano możliwości wykorzystania tych metod w nauczaniu przedmiotu zdrowie publiczne w poznańskiej Akademii Medycznej.

H a s ł a: nauczanie problemowe – cele kształcenia – zdrowie publiczne.

Powrót
do góry