Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 83-86

MAŁGORZATA KRZYWIŃSKA-WIEWIOROWSKA, BARBARA STAWIŃSKA-WITOSZYŃSKA, ALICJA KRZYŻANIAK

EPIDEMIOLOGIA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH NA TERENIE WIELKOPOLSKI W LATACH 1988–2000

Zakład Epidemiologii Katedry Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Kierownik: dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak

Streszczenie
Zachorowania na choroby zakaźne stanowią nadal aktualny problem medyczny. Zmiany w organizacji opieki mogą dodatkowo wpłynąć na wzrost zachorowań.
Celem pracy było dokonanie retrospektywnej analizy zapadalności na wybrane choroby zakaźne w Wielkopolsce i porównanie tych danych z danymi ogólnopolskimi.
W badanym okresie współczynnik zapadalności na choroby zakaźne w Wielkopolsce był niższy niż w innych rejonach kraju, z wyjątkiem lat 1990 i 1992. Wielkość współczynnika zapadalności na gruźlicę w województwie poznańskim (wielkopolskim) odbiega od tendencji ogólnopolskiej, która przejawia się od 1997 roku zauważalnym, systematycznym spadkiem wartości tego współczynnika. Przez cały badany okres nie zaobserwowano innych, stałych tendencji w zapadalności na choroby zakaźne.

H a s ł a: choroby zakaźne – epidemiologia. 

Powrót
do góry