Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 9-14

ALICJA WALCZAK

PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII, TAKŻE MOLEKULARNEJ

Zakład Higieny i Epidemiologii Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. prof. PAM Alicja Walczak

Streszczenie
W niniejszym opracowaniu omówiono pokrótce i podsumowano dane z najnowszej literatury, które odnoszą się do nowych koncepcji zdrowia człowieka – zarówno z punktu widzenia zdrowia publicznego, jak też czynników je determinujących. Zwrócono przy tym uwagę, że zdrowie ludzkie określane jest już z uwzględnieniem perspektywy dokonań naukowych z zakresu genomiki i proteomiki w kompleksowej sieci wzajemnych powiązań między genami i czynnikami środowiskowymi. Higieniści i epidemiolodzy w 2002 roku mają również dostęp do niemal pełnego opisu ludzkiego genomu, jednak nowym wyzwaniem staje się poznawanie pełni jego funkcji.
Studia nad rolą molekularnych determinantów ludzkiego zdrowia trwają nieprzerwanie już od 50 lat, tj. od odkrycia struktury DNA genomowego. Dynamicznie rozwijające się badania dostarczają coraz więcej ważnych danych. Przyszłe badania zaś są oczywiście nadal niezbędne aby wyjaśniać nie tylko karcinogenny potencjał ekosystemu człowieka, ale również, żeby ustalać nowe metody oceny ryzyka zdrowotnego. Pozyskiwana wiedza z tego zakresu będzie zapewne kluczowa dla całego systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej.

H a s ł a: higiena – epidemiologia – epidemiologia molekularna.

Powrót
do góry