Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 93-95

TOMASZ MAKSYMIUK, IZABELLA KARA, AGNIESZKA WIESIOŁOWSKA*, BEATA WIŚNIEWSKA-SPYCHAŁA**

PRZYCZYNY PRZYJĘĆ DO SZPITALA WŚRÓD OSÓB CZTERDZIESTOLETNICH

Zakład Zdrowia Publicznego Katedry Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Kierownik: dr n. med. Tomasz Maksymiuk
* Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Moczko
** Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
Kierownik: dr hab. n. med. prof. AM Jerzy Sokalski

Streszczenie
Zaprezentowano i pokrótce omówiono wyniki badania hospitalizacji i jej przyczyn dotyczącego czterdziestoletnich osób zamieszkujących m. Poznań i (dawne) województwo poznańskie. Dane oparto na rezultatach projektu badawczego, który dotyczy stanu zdrowia osób tego przedziału wiekowego – roczników 1938 i 1959; dokonano również porównania odnośnych danych.

H a s ł a: zdrowie populacji – hospitalizacja – wiek 40 lat.

Powrót
do góry