Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 97-103

IRENA MANIECKA-BRYŁA, MAREK BRYŁA*, WŁODZIMIERZ STELMACH*

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM JAKO UZASADNIENIE DLA REALIZACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego
ul. Żeligowskiego 7/9, 90-643 Łódź
Kierownik: prof. dr hab n. med. Wojciech Drygas
* Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
Dyrektor: dr n. med. Włodzimierz Stelmach

Streszczenie
Analiza sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób układu krążenia w województwie łódzkim od lat budzi uzasadniony niepokój. Dane o sytuacji w tym zakresie uzyskano z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi i z Głównego Urzędu Statystycznego. Realizowany w Łódzkiej Regionalnej Kasie Chorych program profilaktyki kardiologicznej ma charakter interwencyjno-edukacyjny. Jego celem jest identyfikacja czynników zagrożenia chorobami układu krążenia oraz włączenie działań związanych z edukacją zdrowotną. W 2001 r. program realizowano na trzech poziomach: w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, w poradniach kardiologicznych i w klinicznych placówkach wysokospecjalistycznych. W ramach programu udzielono 13 790 porad, na które wydatkowano 369 751 złotych.

H a s ł a: sytuacja epidemiologiczna – choroby układu krążenia – programy profilaktyczne. 

Powrót
do góry