Menu boczne

Treść strony

Spis treści LI/2

SPIS TREŚCI

PRACE ORYGINALNE

 1. Damian Czepita
  Podstawy nowoczesnego leczenia krótkowzroczności
 2. Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek
  Badania doświadczalne uszkodzeń trakcyjnych splotu ramiennego. Modele i wyniki
 3. Marzena Drozd-Dąbrowska
  Jakość życia a uwarunkowania rodzinne pacjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej
 4. Włodzimierz Samborski, Magdalena Sobieska, Przemysław Pięta, Krzysztof Drews, Marek Brzosko
  Prawidłowe stężenia hormonów płciowych u kobiet z pierwotną fibromialgią
 5. Ewa Stachowska, Izabela Gutowska, Halina Szumiłowicz, Joanna Bober, Dariusz Chlubek
  Czy sprzęgnięte dieny kwasu linolowego mogą być uznane za czynnik zapobiegający miażdżycy? Badania z użyciem sieci neuronowych
 6. Stanisława Bielecka-Grzela, Adam Klimowicz, Elżbieta Załuga, Maria Żejmo
  Ochrona skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego
 7. Piotr Skomro, Krystyna Opalko, Joanna Gadomska-Krasny, Danuta Lietz-Kijak, Marzena Perzanowska-Stefańska
  Terapia ozonowa aparatem OzonyTron
 8. Matylda Trusewicz, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Stefania Giedrys-Kalemba
  Skuteczność wybranych metod leczenia przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych w eliminacji bakterii z kanału korzeniowego zęba
 9. Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Waldemar Mayschak
  Skuteczność diagnostyczna badania klinicznego, radiologicznego i refleksometrii fluorescencyjnej w wykrywaniu początkowych stadiów próchnicy bruzd
 10. Igor Dzidziul, Dariusz Chlubek
  Procesy demineralizacji i remineralizacji szkliwa
 11. Katarzyna Serwatka, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek
  Selen a aktywność cyklooksygenazy i lipoksygenazy w komórkach odpowiedzialnych za rozwój miażdżycy
 12. Ewa Adamek, Katarzyna Pawłowska-Góral, Katarzyna Bober
  Wpływ jonów fluorkowych na aktywność enzymów w badaniach in vitro i in vivo
 13. Jacek Brodowski
  Ocena stanu gospodarki jodowej i jej wpływ na budowę i czynność tarczycy u dzieci i młodzieży szczecińskiej po wprowadzeniu populacyjnego programu profilaktyki jodowej
 14. Agnieszka Kosińska, Anhelli Syrenicz, Małgorzata Syrenicz, Bogusław Kosiński, Tomasz Miazgowski, Barbara Garanty-Bogacka
   Wpływ leczenia substytucyjnymi i supresyjnymi dawkami tyroksyny na zachowanie się markerów przebudowy kostnej
 15. Ewelina Kubiak-Janczaruk
  Ocena układu oddechowego pływaków w wieku rozwojowym na podstawie badań spirometrycznych
 16. Izabela Gutowska
  Interakcje metali w tkance kostnej określone na podstawie programu statistica neural network
Powrót
do góry