Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 105-113

EWELINA KUBIAK-JANCZARUK

OCENA UKŁADU ODDECHOWEGO PŁYWAKÓW W WIEKU ROZWOJOWYM NA PODSTAWIE BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH

Katedra i Zakład Fizjologii Pomorskiej Akademii Medycznej
ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradowski

Streszczenie
Materiał i metody: Na podstawie 1625 badań spirometrycznych analizowano wpływ treningu pływackiego na czynność układu oddechowego 10–18-letnich chłopców i dziewcząt. Pomiary spirometryczne obejmowały: pojemność życiową płuc, wskaźniki charakteryzujące warunki przepływu powietrza w drogach oddechowych w czasie wdechu i wydechu oraz maksymalną wentylację dowolną.
Wyniki: Wnioski wyciągnięto na podstawie analizy porównawczej grup wzrostowych i wiekowych pływaczek/pływaków oraz odpowiadających im grup kontrolnych dziewcząt/chłopców nie uprawiających sportu zawodniczo. Znaczenie treningu pływackiego w kształtowaniu wybranych wskaźników spirometrycznych analizowano przy użyciu metody sieci neuronowych, uwzględniając cechy morfologiczne badanych. FVCEX i FEV1 kształtowała się zgodnie z wysokością ciała, siągiem bocznym oraz wymiarami klatki piersiowej. Trening pływacki nie wpływał na warunki przepływu powietrza w drogach oddechowych w czasie wydechu, natomiast wskaźniki charakteryzujące przepływy wdechowe były istotnie większe u pływaków o 7–8-letnim stażu zawodniczym, co może wynikać z wpływu treningu sportowego na mięśnie wdechowe. W grupach pływaczek/pływaków wartości MVV, podobnie jak w grupach kontrolnych, zależały od FVCEX.
Wnioski: Przeprowadzone badania nie dają podstaw do twierdzenia, że trening pływacki w istotny sposób wpływa na pojemność życiową płuc i na warunki przepływu powietrza w drogach oddechowych w czasie wydechu.

H a s ł a: spirometria – trening pływacki – 10–18-letni chłopcy i dziewczęta.

Powrót
do góry