Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 11-14

KRZYSZTOF ZAPAŁOWICZ, ANDRZEJ RADEK

BADANIA DOŚWIADCZALNE USZKODZEŃ TRAKCYJNYCH SPLOTU RAMIENNEGO. MODELE I WYNIKI

Department of Neurosurgery and Surgery of Peripheral Nerves, University Hospital Nr 2, Medical University of Lodz
St. Zeromskiego 113, 90-549 Lodz, Poland
Head: Krzysztof Zapałowicz M.D.

Streszczenie
Cel pracy: Badanie przeprowadzono w celu oceny właściwości mechanicznych splotu ramiennego u człowieka. Autorzy zaprezentowali modele doświadczeń oraz wyniki biomechaniczne uzyskane po kontrolowanym naciąganiu preparatów. Badania realizowano i finansowano z grantu polskiego Ministerstwa Edukacji (Grant KBN 3 PO5C 072 22), za zgodą Komisji Bioetycznej.
Materiały i metody: Trzydzieści wyizolowanych ze zwłok próbek oderwano z prędkością 20 cm/min. Testy mechaniczne przeprowadzono z zastosowaniem urządzenia INSTRON 4000. Podczas odrywania przeprowadzano badania maksymalnej siły wywołującej uszkodzenie mechaniczne próbki oraz wydłużenie w miejscu uszkodzenia mechanicznego. Autorzy dokonali również pomiarów sztywności splotu ramiennego. Badania anatomiczne przeprowadzano w celu określenia najczęstszego typu uszkodzenia.
Wyniki: Średnia wielkość siły prowadzącej do rozerwania ludzkiego splotu ramiennego wyniosła 630 N. Średnia wielkość wydłużenia w miejscu rozerwania to 37%.

H a s ł a: splot ramienny – szyjne nerwy rdzeniowe – biomechanika.

Powrót
do góry