Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 15-22

MARZENA DROZD-DĄBROWSKA

JAKOŚĆ ŻYCIA A UWARUNKOWANIA RODZINNE PACJENTÓW W ZAAWANSOWANYM STADIUM CHOROBY NOWOTWOROWEJ

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Pomorskiej Akademii Medycznej
ul. Podgórna 22/23, 70-202 Szczecin
Kierownik: prof dr hab. n. med. Tadeusz Kozielec

Streszczenie
Wstęp: Częstość chorób nowotworowych w populacji polskiej stale rośnie, stąd badanie jakości życia tych chorych nabiera coraz szerszego znaczenia. Celem pracy było zbadanie wpływu warunków społeczno-demograficznych oraz sytuacji rodzinnej i opieki medycznej na jakość życia chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej.
Materiał i metody: Badaniami objęto 95 osób (48 M, 47 K) oraz 45 ich współmałżonków. Przeprowadzono je w oparciu o kwestionariusz wywiadu środowiskowego, Rotterdamską Listę Objawów oraz polską wersję skali G.B. Spaniera.
Wyniki: Stwierdzono, że płeć, wykształcenie, warunki mieszkaniowe, fakt posiadania dzieci, stosunek pacjentów do wiary, fakt pozostawania w związku małżeńskim ani jakość relacji małżeńskich nie wpływały na podniesienie jakości życia badanych pacjentów.
Wniosek: Młodsi chorzy oraz chore kobiety (posiadające młodsze dzieci) mający więcej niekorzystnych objawów psychicznych wymagają szczególnej troski zespołu terapeutycznego.

H a s ł a: jakość życia – nowotwór – opieka paliatywna. 

Powrót
do góry