Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 27-32

EWA STACHOWSKA, IZABELA GUTOWSKA, HALINA SZUMIŁOWICZ*, JOANNA BOBER, DARIUSZ CHLUBEK

CZY SPRZĘGNIĘTE DIENY KWASU LINOLOWEGO MOGĄ BYĆ UZNANE ZA CZYNNIK ZAPOBIEGAJĄCY MIAŻDŻYCY? BADANIA Z UŻYCIEM SIECI NEURONOWYCH

Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 71-111 Szczecin
kierownik: prof. dr hab. Dariusz Chlubek
* Klinika Chirurgii Naczyniowej Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 71-111 Szczecin
kierownik: prof. dr hab. Piotr Gutowski

Streszczenie
W niniejszych badaniach określono profil lipidowy i stężenie kwasów tłuszczowych w osoczu pacjentów zdrowych (grupa kontrola) oraz ze stwierdzoną miażdżycą (grupa badana). Celem pracy było określenie, czy istnieje korelacja pomiędzy zawartością TFA a stężeniem lipidów we krwi pacjentów z obydwu grup. W analizie posłużono się programem sieci neuronowych. Wyniki uzyskane w niniejszych badaniach wskazują, że głównym źródłem izomerów trans kwasów tłuszczowych dla badanych przez nas osób były utwardzane tłuszcze roślinne i gotowe produkty przygotowane na bazie tych tłuszczów.

H a s ł a: kwas linolowy – sprzęgnięte dieny – miażdżyca – sieci neuronowe.

Powrót
do góry