Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 33-37

STANISŁAWA BIELECKA-GRZELA, ADAM KLIMOWICZ, ELŻBIETA ZAŁUGA*, MARIA ŻEJMO**

OCHRONA SKÓRY PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO

Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Dermatologicznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. Adam Klimowicz
* Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych PAM
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. Romuald Maleszka
** Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii PAM
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba

Streszczenie
Promienie ultrafioletowe (UV) emitowane przez Słońce oraz sztuczne źródła promieniowania mogą wywierać na organizm ludzki działanie korzystne lub szkodliwe. W związku ze zwiększoną częstością występowania nowotworów złośliwych i przyspieszonym starzeniem się skóry, związanych z działaniem nadmiaru promieniowania UV, konieczna jest ochrona skóry. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie preparatów fotoprotekcyjnych. W tym celu stosowane są filtry fizyczne (nieorganiczne) i chemiczne (organiczne), które powinny chronić zarówno przed działaniem UVA, jak i UVB. Oprócz preparatów fotoprotekcyjnych ochrona skóry obejmuje przede wszystkim unikanie nadmiaru promieniowania słonecznego.

H a s ł a: promieniowanie ultrafioletowe – środki fotoprotekcyjne – ochrona skóry.

Powrót
do góry