Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 43-48

MATYLDA TRUSEWICZ, JADWIGA BUCZKOWSKA-RADLIŃSKA, STEFANIA GIEDRYS-KALEMBA*

SKUTECZNOŚĆ WYBRANYCH METOD LECZENIA PRZEWLEKŁYCH ZAPALEŃ TKANEK OKOŁOWIERZCHOŁKOWYCH W ELIMINACJI BAKTERII Z KANAŁU KORZENIOWEGO ZĘBA

Zakład Stomatologii Zachowawczej KSZiP Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. prof. PAM Jadwiga Buczkowska-Radlińska
* Zakład Mikrobiologii Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stefania Giedrys-Kalemba


Streszczenie
Wstęp: Celem badania było określenie skuteczności zastosowanych metod w eliminacji bakterii z kanałów korzeniowych.
Materiał i metody: Badaniem objęto 37 pacjentów (22 kobiety i 15 mężczyzn), u których przy 45 zębach rozpoznano przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych. Pacjentów przydzielono do dwóch grup badawczych: w I grupie – zęby leczono metodą 1-wizytową (26 zębów), w II grupie – zęby leczono metodą 2-wizytową, zakładają leczniczą wkładkę z jodoformu i pulpomixyny między wizytami (19 zębów).
Próby materiału mikrobiologicznego pobrano: przed leczeniem (badanie wstępne) i po zakończeniu leczenia (badanie kontrolne).
Wyniki: We wszystkich próbach materiału mikrobiologicznego z badania wstępnego wyhodowano liczną i różnorodną florę bakteryjną. W badaniu kontrolnym, w grupie pacjentów leczonych metodą 1-wizytową, całkowitą eliminację bakterii stwierdzono w 17 (65,4%) kanałach korzeniowych, a w pozostałych 9 (34,6%) – zdecydowaną redukcję bakterii. Natomiast w grupie pacjentów leczonych metodą 2-wizytową całkowita eliminacja bakterii nastąpiła w 15 (78,9%) kanałach korzeniowych, a zdecydowana redukcja w pozostałych 4 (21,1%).
Wnioski: Obie zastosowane metody są skuteczne w eliminacji bakterii, ale żadna nie daje 100% eliminacji drobnoustrojów.

H a s ł a: bakterie – przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych – metoda 1-wizytowa.

Powrót
do góry