Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 49-55

JADWIGA BUCZKOWSKA-RADLIŃSKA, WALDEMAR MAYSCHAK

SKUTECZNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA BADANIA KLINICZNEGO, RADIOLOGICZNEGO I REFLEKSOMETRII FLUORESCENCYJNEJ W WYKRYWANIU POCZĄTKOWYCH STADIÓW PRÓCHNICY BRUZD

Zakład Stomatologii Zachowawczej KSZiP Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. prof PAM Jadwiga Buczkowska-Radlińska

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena skuteczności diagnostycznej refleksometrii fluorescencyjnej w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami: badaniem klinicznym i radiologicznym w wykrywaniu początkowych stadiów próchnicy bruzd zębów trzonowych.
Materiał i metody: Materiał stanowiło 103 pacjentów w wieku 12–18 lat, u których poddano ocenie 134 zęby z przebarwionymi bruzdami zębów.
Wyniki: Na podstawie wyników stwierdzono, że badanie kliniczne i radiologiczne wykazują bardzo dobrą i dobrą czułość oraz swoistość w wykrywaniu wczesnych stadiów próchnicy bruzd u dzieci i młodzieży o różnym stopniu ryzyka choroby próchnicowej. Połączenie obu tych metod obniża liczbę wyników fałszywie dodatnich i ujemnych. Natomiast DIAGNOdent jest urządzeniem mniej przydatnym w diagnostyce przebarwionych bruzd w porównaniu z badaniem klinicznym i radiologicznym.
Wnioski: Zastosowanie badania klinicznego lub radiologicznego podnosi skuteczność diagnostyczną badania refleksometrycznego.

H a s ł a: diagnostyka próchnicy zębów – badanie kliniczne – badanie radiologiczne – fluorescencja laserowa.

Powrót
do góry