Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 57-63

IGOR DZIDZIUL, DARIUSZ CHLUBEK

PROCESY DEMINERALIZACJI I REMINERALIZACJI SZKLIWA

Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

Streszczenie
W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa na temat procesów demineralizacji i remineralizacji szkliwa zębów. Omówiono rolę fluorków w profilaktyce próchnicy.

H a s ł a: szkliwo – demineralizacja – remineralizacja – fluorki – próchnica.

Powrót
do góry