Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 65-68

KATARZYNA SERWATKA, EWA STACHOWSKA, DARIUSZ CHLUBEK

SELEN A AKTYWNOŚĆ CYKLOOKSYGENAZY I LIPOKSYGENAZY W KOMÓRKACH ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ MIAŻDŻYCY

Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

Streszczenie
Wstęp: W pracy przedstawiono właściwości, występowanie w pożywieniu i zdrowotne skutki niedoboru selenu.
Materiał: Omówiono znaczenie selenu w zapobieganiu schorzeniom układu sercowo-naczyniowego, w tym miażdżycy.
Wyniki: Dokonano przeglądu piśmiennictwa na temat oddziaływania selenu na aktywność kluczowych enzymów syntezy eikozanoidów i jego znaczenia regulacyjnego w odniesieniu do kurczliwości naczyń krwionośnych i krzepliwości krwi.

H a s ł a: selen – cyklooksygenaza – lipoksygenaza – eikozanoidy – makrofagi – miażdżyca.

Powrót
do góry