Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 69-85

EWA ADAMEK, KATARZYNA PAWŁOWSKA-GÓRAL, KATARZYNA BOBER

WPŁYW JONÓW FLUORKOWYCH NA AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW W BADANIACH IN VITRO I IN VIVO

Silesian Academy of Medicine, Faculty of Pharmacy, Department of General and Analytical Chemistry
Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
Head: Prof. Władysław Wardas M.D., D.M.Sci.Habil.

Streszczenie
Wyniki: W pracy przedstawiono prawdopodobne mechanizmy oddziaływania fluorków na aktywność enzymów. Omówiono udział białek enzymatycznych w szlakach metabolicznych komórki, zwłaszcza tych związanych z procesami tworzenia energii oraz z przemianami węglowodanów i lipidów. Ponadto, przedstawiono tabele zawierające zestawienie enzymów, ulegających inhibicji i/lub stymulacji ich aktywności pod wpływem jonów F-, in vivo oraz in vitro. Zawierają one również informacje dotyczące badanego organizmu i narządu, stosowanej w doświadczeniu dawki fluorków i procentowej zmiany aktywności enzymu.

H a s ł a: aktywność enzymów – jony fluorkowe – badania in vitro – badania in vivo.

Powrót
do góry