Menu boczne

Treść strony

Strona redakcyjna

Redaktor naczelny 
Editor-in-Chief

prof. dr hab. n. med. IRENEUSZ KOJDER 

Międzynarodowa Rada Naukowa
International Scientific Council

prof. dr hab. n. med. Andrzej Cretti, Prof. dr. Niloufer J. Chinoy (Gujarat, IND), Prof. Dr. Antonio J.G. Ferreira (Lizbona, P), prof. dr hab. n. med. Janusz Fydryk, Prof. dr. Yücel Kanpolat (Ankara, TR), prof. dr hab. n. med. Irena Karłowska, Prof. dr. Koichi Kono (Osaka, J), prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Marcinkowski, Prof. dr. Falk Oppel (Bielefeld, D), prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradowski, prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Szmatłoch

Komitet Redakcyjny 
Editorial Committee
prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek, dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz,
prof. dr hab. n. med. Krystyna Pilarska, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Ronin-Walknowska,
mgr Dagmara Budek, mgr Teresa Jasiunas

Tłumacz redakcji 
Editorial translator

dr n. med. Tomasz Dutkiewicz

Redakcja techniczna i korekta
Teresa Jasiunas
Mirosław Ogorzałek

© Copyright by Pomorska Akademia Medyczna, 2005

Adres redakcji
Editorial office address
Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej
70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1
www.ams.edu.pl
e-mail: wydawnictwo@pam.szczecin.pl

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
This publication was partly financed by the Ministry of Science and Information Society Technologies

WYDAWNICTWO POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE
Wydanie I. Nakład 300 egz. Objętość: ark. wyd. 18,5, ark. druk. 17
Skład komputerowy: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Mirosław Ogorzałek, Szczecin

Powrót
do góry