Menu boczne

Treść strony

Strona redakcyjna 2006

Redaktor naczelny

Editor-in-Chief

prof. dr hab. n. med. IRENEUSZ KOJDER

 

Międzynarodowa Rada Naukowa

International Scientific Council

Prof. Dr. Raymond Ardaillou (Paryż, F), prof. dr hab. n. med. Andrzej Cretti,

Prof. Dr. Antonio J.G. Ferreira (Lizbona, P), prof. dr hab. n. med. Janusz Fydryk,

Prof. Dr. Alan Gewirtz (Filadelfia, USA), Prof. Dr. Yücel Kanpolat (Ankara, TR),

prof. dr hab. n. med. Irena Karłowska, Prof. Dr. Koichi Kono (Osaka, J),

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Marcinkowski,

Prof. Dr. Falk Oppel (Bielefeld, D), Prof. Dr. Mary Osborn (Getynga, D),

prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradowski, Prof. Dr. Wolfgang Straube (Rostok, D),

prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Szmatłoch

Komitet redakcyjny

Editorial committee

prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek, prof. dr hab. n. med. Maria Jastrzębska,

prof. dr hab. n. med. Krystyna Pilarska, prof. dr hab. n. med. Maria Syryńska,

prof. dr hab. n. med. Andrzej Żyluk, dr hab. n. med. Aleksandra Kładna, dr hab. n. med. Anna Machoy-Mokrzyńska, dr hab. n. med. Alicja Walczak, mgr Dagmara Budek, mgr Bożena Gottschling

Tłumacz redakcji

Editorial translator

dr n. med. Tomasz Dutkiewicz

Redakcja techniczna i korekta

Technical editor and proofreader

Hubert Czekała

Bożena Gottschling

Elżbieta Przerwa

Ryszard Sędkiewicz

© Copyright by Pomorska Akademia Medyczna, 2006

Adres redakcji

Editorial office adress

Pomorska Akademia Medyczna

70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1

www.ams.edu.pl

wydawnictwo@pam.szczecin.pl

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

This publication was partly financed by the Mistyry of Science and Higher Education

WYDAWNICTWO POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE

Wydanie I. Nakład 350 egz. Format A-4. Objętość: ark. druk. 18,25.

Skład komputerowy, druk i oprawa: PPH ZAPOL, Dmochowski, Sobczyk, Spółka jawna, Szczecin, tel./fax 091 434 10 21, e-mail: zarzad@zapol.com.pl

Powrót
do góry