Menu boczne

Treść strony

Oświadczenie autora

WERSJA PDF

______________________________                                                                                                  ____________________________
                      (imię i nazwisko)                                                                                                                                  (miejscowość, data)

______________________________                      
                        (miejsce pracy)

______________________________
(adres zamieszkania: ulica, nr domu/mieszkania)

______________________________ 
                 (kod pocztowy, miasto)

______________________________
                       (nr tel. kom. i służb.)

______________________________
                                  (e-mail)

                                                          Oświadczenie autora

Proszę o przyjęcie do druku w Pomeranian Journal of Life Sciences, dawniej Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie artykułu

__________________________________________________________________________________________
                                                (imię i nazwisko autora/-ów oraz tytuł artykułu w wersji podstawowej)

__________________________________________________________________________________________

Oświadczam, że praca nie była do tej pory publikowana w całości ani w częściach, nie jest plagiatem ani autoplagiatem i nie została złożona w żadnym innym wydawnictwie celem publikacji. Wszyscy autorzy wnieśli czynny wkład w jej powstanie w następującym udziale procentowym (suma wszystkich punktów procentowych powinna wynieść 100):

1. autor - _______%         2. autor - _______%         3. autor - _______%         4. autor - _______%

5. autor - _______%         6. autor - _______%         7. autor - _______%         8. autor - _______%

Wyrażam zgodę na publikację artykułu na wszelkich możliwych nośnikach znanych w momencie składania oświadczenia.

 

                                                                                                 __________________________________
                                                                                                                      (czytelny podpis autora)

Powrót
do góry