Menu boczne

Treść strony

Prośba o recenzję

Szczecin, .............................. r.

 

 

                                              Szanowna Pani/Szanowny Panie

 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie!

Uprzejmie proszę o podjęcie się recenzji merytorycznej załączonego artykułu, który został złożony w Wydawnictwie PUM w celu publikacji na łamach Pomeranian Journal of Life Sciences, dawniej Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

W ramach oceny merytorycznej artykułu proszę o szczegółowe określenie w tabeli zamieszczonej poniżej stopnia oryginalności, aktualności naukowej, metodyki, klarowności i spójności tekstu oraz piśmiennictwa wg podanej skali, na której „0” jest notą najniższą, a „3” lub „5” (w zależności od parametru) notą najwyższą.

W ramach podsumowania proszę o jasne, jednoznaczne i precyzyjne określenie tego, czy artykuł nadaje się do publikacji w Pomeranian Journal of Life Sciences.

 

                                                                                                  Z wyrazami szacunku

 

 

 

 

Parametry

Skala

Przyznane punkty

Oryginalność

0–5

 

Aktualność naukowa

0–3

 

Metodyka

0–5

 

Klarowność i spójność tekstu

0–3

 

Piśmiennictwo

0–3

 

Suma

0–19

 

 

 

 

Tak

Nie

Ostateczna akceptacja do druku

 

Powrót
do góry