Menu boczne

Treść strony

Zbędne składniki mienia

PUM w Szczecinie zgłasza do upłynnienia regał magazynowy o nr.inw. P/901-4-18-1 zgłoszonego do kasacji na wniosek Administratora Rejonu. Propozycje zagospodarowania lub kupna należy zgłaszać w DEM PUM - tel. 91 48 00 739 w terminie do 08.05.2017r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powrót
do góry