Menu boczne

Treść strony

Zbędne składniki mienia

PUM w Szczecinie zgłasza do upłynnienia stół konferencyjny nr inw. P/910-7-58, który przestał być przydatny w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.Kontakt: Jednostki organizacyjne PUM zainteresowane jego przejęciem winny się skontaktować z Działem  Administracyjno-Gospodarczy PUM
ul. Powstańców Wielkopolskich 72
tel. 091/466-1773

lub DEM PUM - odsprzedaż. tel. 91 48 00 739 w terminie do 27.04.2017r.

stół konferencyjny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powrót
do góry