Centrum Symulacji Medycznej [CIEM]


Centrum Symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków EFS.

Projekt POWR.05.03.00-00-0007 / 15.

Centrum Symulacji Medycznej wchodzi w skład Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej


bg

Kompletne informacje dostępne są na dedykowanej stronie

www.csm.pum.edu.pl

Zapraszamy do odwiedzin serwisu www.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886