UniwersytetKatedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz


Podległe jednostki:

  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886